Puolangan Ampujat ry                                                   PÖYTÄKIRJA                  2/15

Halmekatu 8

89200 Puolanka

Puh. 0408340524                                                           8.3.2015                              1(2)

 

 

 

VUOSIKOKOUS

 

Aika              Sunnuntai 8.3.2015 klo 18.05-19.00

Paikka           Ilma-asehalli

Läsnä            Liite 1

1.§                 Kokouksen avaus

                      Puheenjohtaja Risto Holappa avasi kokouksen.

2.§                 Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajaksi valittiin Risto Holappa ja pöytäkirjanpitäjäksi Kalevi Kohvakka sekä pöytäkirjantarkastajaksi Unto Holappa ja Ari Seppänen.

3.§                 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

                      Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu liite 2.

4.§                 Toiminta- ja tilikertomuksen hyväksyminen

Hyväksyttiin hallituksen laatima toimintakertomus 2014. Liite 3.

Kuultiin tilikertomukset vuosilta 2013 ja 2014, joihin ei tullut muutoksia.

Jäsenmäärä 31.12.2014 oli 137 jäsentä.

5.§                 Toiminnantarkastajien lausunnon esittäminen

                      Kuultiin toiminnantarkastajan lausunnot

6.§                 Tilinpäätösten vahvistaminen ja tili- ja vastuuvapauden myöntäminen

                      Tilinpäätökset vahvistettiin ja tilikauden tulos liitetään yhdistyspääomaan.

                      Tili- ja vastuuvapaus myönnettiin tili- ja vastuuvelvollisille.

7.§                 Hallituksen puheenjohtajan valinta

                      Puheenjohtajaksi valittiin Risto Holappa

8.§                 Valitaan hallituksen erovuoroiset jäsenet

Erovuoroiset jäsenet Yrjö Mikkonen, Ari Seppänen ja Aimo Seppänen sekä varalle Heikki Ohtamaa valittiin uudelleen yksimielisesti.

 9.§                Vaalitaan jaosto

Jaostojen puheenjohtajiksi valittiin pistooli Yrjö Mikkonen, kivääri ja riistamaali Unto Holappa, practical ja siluetti Matti Sutinen ja haulikko Kalevi Kohvakka. Jaostot kutsuvat riittävän määrän jäseniä toimintoihin.

10.§               Valitaan toiminnantarkastajat

Toiminnantarkastajiksi valittiin Reijo Moilanen ja Raimo Holappa, jotka voivat tarkastaa toiminnan yhdessä tai jompikumpi yksin.

 

11.§               Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksut

Liittymismaksuksi päätettiin viisikymmentä (50) euroa ja jäsenmaksuksi kolmekymmentäviisi (35) euroa. Nuorten kirjaamismaksuksi päätettiin edelleen 3,50 euroa ja saman ruokakunnan toisen aikuisjäsenen jäsenmaksuksi kymmenen (10) euroa

 

12.§               Toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyminen

Hyväksyttiin toiminta ja taloussuunnitelma vuodelle 2015. Liite 4

13.§               Muut asiat

Kotisivut www.puolanganampujat.fi internetissä päivitetään.

E-mail: info@puolanganampujat.fi

 

14.§               Kokouksen päättäminen

                      Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.00

                     

                      Risto Holappa                                          Kalevi Kohvakka

                      Puheenjohtaja                                           Pöytäkirjanpitäjä

                      Pöytäkirjantarkastajat

                      Unto Holappa                                           Ari Seppänen